Adresář Pro

dokumentace k programu

Hledání záznamu

Položka menu Úpravy | Hledat nebo stisk kláves Ctrl+F zobrazí dialogové okno pro zadání parametrů hledání.

Rozbalovací seznam Kde hledat je pro určení sloupce, ve kterém bude hledání prováděno. V kolonce Co hledat se uvede celý výraz nebo jeho část, podle které se bude hledání posuzovat. Vyhodnocování shody je možné ještě upřesnit volbou Pouze celé výrazy.

Tlačítkem Hledat se spustí vyhledávání a to od aktuálního prvního záznamu. Zadané parametry si program pamatuje po celou dobu spuštění.

Pro hledání v tabulce v prostředí hlavního formuláře není nutné pokaždé zobrazovat dialogové okno Hledat, pokud vyhovují již zadané parametry, stačí v hlavní nabídce aktivovat položka Úpravy | Hledat další nebo stisknout klávesu F3. Přebírají se parametry naposledy zadané dialogou Hledat. Pokud od spuštění programu nebyly parametry zadány, položka Hledat další nebude přístupná.

Výsledky hledání se v obou případech zobrazují pomocí dialogů a zpráv.

Tlačítko Na začátek způsobí přechod na první záznam v tabulce na hlavním formuláři. To má význam, pokud je požadavek na procházení všech záznamů od pod počátku.

Tlačítko Zpět vyvolá návrat na pozici, od které bylo hledání zahájeno.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:19:35.