Adresář Pro

dokumentace k programu

Tisk

Položka menu Soubor | Tisk nebo stisk kláves Ctrl+P vyvolá okno Výběr předlohy pro tisk. V levém panelu formuláře je seznam s dostupnými předlohami, kliknutím na položku se v pravé části uvedou informace sestavy.

Předloha sestavy je vlastně jakási šablona, která určuje pravidla, jak data z hlavního formuláře uspořádat, aby vznikla nová tisková úloha (obvykle sestava). Sestava je tedy již tedy finální produkt, připravený k prohlížení a tisku. Šablony se ukládají jako soubory (struktury xml) do adresáře Ses a mají koncovku *.fr3.

Výběr se potvrdí tlačítkem Ok. Vyvolá se dialog Tiskový modul.

Náhled

Náhled sestavy umožňuje zběžnou kontrolu před jejím vytištěním.

Nástrojový panel v horním okraji tohoto formuláře obsahuje tlačítka Tisknout, Otevřít, Uložit, Export (do formátu PDF), Najít, Zvětšení, Vzhled stránky, Navigační tlačítka a tlačítko Zavřít.

Tlačítko Tisknout vyvolá dialogový panel Nastavení tisku:

Tisk

V rámečku Tiskárna lze v rozbalovacím seznamu vybrat tiskárnu a tlačítkem Vlastnosti zvolit její nastavení. V rámečku Rozsah stránek lze omezit tisk na vybrané stránky. Před tiskem celé sestavy je výhodné vytisknout jednu zkušební stránku. Mohou se projevit chyby v nastavení tiskárny nebo nevhodné předloze sestavy. Tlačítkem Ok se odešle sestava na tiskárnu.

Export PDF

Vyvolá se tlačítkem Export PDF a slouží pro nastavení parametrů kompilace tiskové úlohy do PDF souboru. Důležitá je hlavně záložka Export a na ní volba Optimalizovat tisk. Je vhodné trochu experimentovat a zkoušet a pak zvolit nejvhodnější nastavení pro danou úlohu.

Export XLSX

Vyvolá se tlačítkem Export XLSX a slouží pro nastavení parametrů exportu tiskové úlohy do XLSX souboru. Podobně jako v předchozím případě je nutné trochu experimentovat.

Editace

Tlačítko Editace vyvolá prostředí editace, které umožňuje upravovat předlohy pro tiskové úlohy.

Promenné, které jsou předávány do generátoru (jsou dostupné v editoru na záložce Proměnné). V proměnných se předávají údaje zadané na formuláři Nastavení prostředí

Název proměnné
Nadpis
NazevSubjektu
OdpovednaOsoba
Ulice
PSC
Mesto
IC
DIC
Tel
Email
WWW
PredcisliUctu
CisloUctu
SmerovyKod
Mena

Funkce pro práci s předlohami

Kliknutím pravým tlačítkem myši do prostoru seznamu na formuláři Výběr předlohy pro tisk se vyvolá lokální nabídka, která umožní základní operace se soubory předloh.

Tyto operace je možné provádět i v Průzkumníku (či obdobném nástroji) a případně i v prostředí Editoru. Změny na formuláři Výběr předlohy pro tiskse aktualizují při jeho novém vyvolání.

Tyto operace je možné provádět i v Průzkumníku (či obdobném nástroji) a případně i v prostředí Editoru. Změny na formuláři Výběr předlohy pro tiskse aktualizují při jeho novém vyvolání.

Název sestavy, Autor sestavy a Popis sestavy se definují na formuláři Nastavení reportu na záložce Popis. Formulář se vyvolá v prostředi Editoru příkazem Report | Nastavení...

 

Poslední změna dokumentu: 20.05.2017 07:51:16.