Adresář Pro

dokumentace k programu

Oprava záznamu

Změna údajů v již vytvořeném záznamu se prování na formuláři vyvolaném příkazem Záznamy | Opravit záznam nebo stiskem kláves Shift+Ins

Přesouvat po jednotlivých polí lze stiskem tabulátoru nebo enter. Vstoupit do pole je možné i kliknutím myši. Pokud se nachází kurzor v některém poli, lze stiskem pravého tlačítka myši vyvolat lokální menu s příkazy pro práci s textem v aktuálním poli. Jedná s o příkazy Zpět, Vyjmout, Kopírovat, Vložit, Odstranit a Vybrat vše. Lze použít i jejich vžité klávesové zkratky Ctrl+Z, Ctrl+X, Ctrl+C, Del, Ctrl+A, třebaže nejsou v lokálním menu vypsány.

Pokud byla v aktuálním záznamu provedena nějaká změna, lze ji uložit do databáze tlačítkem Ok Změna se současně promítne i v tabulce na hlavním formuláři. U rozsáhlejších oprav by neustálé vyvolávání formuláře pro opravu zdržovalo. Proto lze procházet záznamy i na tomto formuláři, slouží k tomu dvě navigační tlačítka při spodní okraji. V tom případě se provedené změny automaticky zapisují při přechodu na jiný záznam.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:19:12.