Adresář Pro

dokumentace k programu

Platby

Program umožňuje ke každému záznamu připojit jednu nebo více plateb. Jde o částky obvykle určené k úhradě na bankovní účet uvedený v Nastavení prostředí na záložce Údaje uživatele v kolonkách Předčíslí a číslo účtu. Více plateb k jednomu záznamu má význam např. u obecních úřadů, kdy se k jednomu termínu vystavuje hned několik plateb současně (např. poplatky za psy, za komunální opdpad atd...), na přehledu je možné jednotlivé platby uvést, ale do případné složenky nebo předpisu k platbě se uvede celková částka.

Prostředí Editace plateb je jednoduché a přehledné. V záhlaví je uveden subjekt a jeho identifikace, do tabulky je možné přidávat popis platby a vložit částku. Vlastní editace se provádí v textových kolonkách pod tabulkou.

 

Vkládání jednotlivých plateb může být zdlouhavý proces. Pokud jsou platby připravené v jiném programu nebo tabulkovém editoru (MS Excel), je možný jejich import. K tomu slouží formulář Import platby vyvolaný z hlavní nabídky Hromadný import plateb.

 

Poslední změna dokumentu: 31.03.2017 20:38:24.