Adresář Pro

dokumentace k programu

Tipy a triky, další možnosti

Obrázky v sestavách

Na předloze HromadnaKorespondence_01.fr3 je naznačený způsob vložení obrázku jako firemního loga do záhlaví dopisu. Komponenta sestavy, do které se obrázek načítá se musí jmenovat "Logo". Cesta k souboru obrázku se přebírá z údaje zadaného na formuláři Konfigurace. Ostatní vlastnosti komponenty je vhodné pro konkrétní potřebu upravit - zejména pozici a rozměry komponenty. V komponentě je možné nastavit i malé zmenšení obrázku. Při velikosti obrázku 100% je obrázek v rozlišení 72 dpi, což je rozličení monitoru, pro tisk je ale vhodnější rozlišení alespoň dvojnásobné (150 dpi). Pozor však na to, aby velikost souboru obrázku v bytech byla co možná nejmenší!

Další možností jak umístit obrázky do sestav je vložení obrázku ručně přímo do předlohy sestavy v režimu Editace. Po vybrání předlohy z rozbalovacího seznamu a vstoupení do režimu Editace se vybere komponenta Picture z palety komponent a umístí se na ploše sestavy. Poklikání na ní se vyvolá dialog pro vyhledání souboru obrázku a pak se upraví pozice a rozměry komponenty event. dalši její vlastnosti.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:20:23.