Adresář Pro

dokumentace k programu

Import dat

Import dat umožní naplnění databáze záznamy pořízenými v jiném programu. Využívá se k tomu formátu XML nebo CSV. Oba formáty jsou univerzální formáty pro výměnu dat, pracují s ním mnohé programy, např. MS Excel. Struktura souboru pro import musí odpovídat požadavku programu Adresář Pro, aby se vložily údaje polí na správné pozice.

Dopuručený postup k získání struktury formátu je založit dva nebo několik záznamů postupem popsaným v kapitole Nový záznam a následně provést export databáze do požadovaného formátu (XML nebo CSV). Tím se vytvoří vzor, jehož funkčnost můžete ověřit funkcí Import. Protože se jedná o textové soubory, můžete jejich strukturu posoudit jejich otevřením např. v programu Poznámkový blok.

Pro spolehlivý průběh importu je vytvořen formulář:

Tlačítko Otevřít vyvolá standardní dialog Otevřít, pomocí něho se vybere soubor s daty, po potvrzení se obsah souboru přenese do tabulky. Pokud kolonky neodpovídají, je potřeba strukturu souboru pozměnit. Struktura souboru je patrná z vyexportovaného souboru z aplikace.

Pokud údaje v tabulce odpovídají, stisknutím tlačítka Importovat se přenesou do tabulky na hlavním formuláři. Pokud tabulka obsahuje nějaká data, import se za ně připojí.

 

Poslední změna dokumentu: 19.05.2017 11:39:10.