Adresář Pro

dokumentace k programu

Nastavení prostředí

Položka menu Nástroje | Nastavení prostředí vyvolá formulář Nastavení prostředí.

Na záložce Údaje uživatele se nacházejí textová pole pro uvedení údajů uživatele. Údaje se ukládájí do souboru AdresarPro.ini, není potřeba je tedy při každém novém spuštění obnovovat. Údaje se předávají do tiskového modulu ve formě proměnných pro využití v tiskových výstupech.

Na záložce Ostatní je kolonka Označení měny do ní se uvede kód měny podle ISO(pro české koruny je CZK). Tento údaj se přenáší do tiskových a případně dalších výstupů.

Volby Zapamatovat pozici a rozměr formuláře a Zapamatovat rozložení tabulky (šířku sloupečků) mají vliv chování programu.

Tlačítko Ok informace zapíše to souboru AdresarPro.ini pro zapamatování, tlačítko Storno formulář zavře a event. provedené změny zahodí.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:19:48.