Adresář Pro

dokumentace k programu

Instalace a odinstalace programu

Program je možné získat stažením z domovské stránky SW Adresář kliknutím na tlačítko Stáhnout (zip). Stažený soubor obsahuje zkomprimovaný adresář celého programu ve formátu ZIP. Adresář obsahuje:

Po spuštění program testuje přítomnost souboru AdresářPro.mdb, což je osubor databáze pro ukládání dat. Pokud neexistuje, vytvoří se nový soubor a automaticky se v něm založí nová datová tabulka. Dále program vytváří ini soubory pro ukládání stavu prostředí a údaje zadané uživatelem na formuláři Nastavení prostředí

Instalace spočívá v prostém zkopírování celého adresáře na pevný disk. Program lze spustit poklepem na soubor AdresarPro.exe. Pro častější spoutění programu je vhodné vytvořit na ploše nebo v nabídce Start zástupce programu.

Odinstalace se provede smazáním celého adresáře s programem AdresarPro.exe a ostatními pomocnými soubory. Program nevyužívá sdílené knihovny operačního systému ani nezapisuje do registru systému žádné informace.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:20:29.