Pokladní kniha Pro

dokumentace k programu

Hlavní formulář

Po spuštění aplikace se zobrazí hlavní formulář. Dominantní plochu na formuláři zaujímá datová tabulka se záznamy. Nad ní je hlavní nabídka, ve které jsou soustředěny všechny funkce, dále nástrojový panel s tlačítky nejčastěji používaných funkcí. Mají stejný význam jako položky nabídky, jen jsou pohotověji dostupné. U spodního okraje je stavový panel. Na něm jsou aktuální údaje o celkovém počtu záznamů, aktuální pozici vybraného záznamu, pracovní režim tabulky (prohlížení, vkládání, editace) a přehledy o příjmech a výdajích za aktuálně vybraný záznam i za celou tabulku. Program podporuje tzv. horké klávesy podle obvyklých konvencí. Zkratky horkých kláves jsou uvedeny za položkami nabídek nebo v popiskách tlačítek, které se objeví po zaměření myší.

 

Hlavní formulář s tabulkou

Popis Hlavní nabídky

Soubor

Tiskový modul je název pro zařízení, které obstarává veškerý tisk včetně náhledu a export do PDF. Umožňuje i úpravu podoby tisku. Pro uživatele představuje tiskový modul rozhraní v podobě tohoto formuláře.


Podrobnější popis je uveden v samostatné kapitole věnované tiskovému modulu, stručně jen tedy význam kláves. Tlačítko Náhled zobrazí sestava u tak, jak bude vypadat po vytištění, tlačítko Export PDF zkompiluje sestava do souboru formátu PDF, tlačítko Tisk odešle tiskovou úlohu přímo na tiskárnu bez možnosti vizuální kontroly, tlačítko Editace spustí návrháře sestav, který umožní úpravu sestavy nebo vytvoření nové sestavy podle uživatelských požadavků a tlačítko Storno přeruší výstup sestavy a zajistí návrat do hlavního formuláře.

 

Úpravy

 

Data

Klávesy PageUp zajistí odstránkování v datové tabulce o stránku nahoru, PageDown o stránku dolů.

Poznámka: Informace o aktuální pozici a celkový počet záznamů jsou uvedeny v číselné podobě ve spodní části formuláře. V případě, že je aktuální záznam na první resp. na poslední pozici jsou tlačítka pro přechod vzad resp. vpřed graficky odlišená zešednutím a nereagují na klávesnici ani na myš, jsou tzv. neaktivní. Jejich funkce v tomto okamžiku pozbývají svůj význam.

 

Nástroje

 

Nápověda

 

Poslední změna dokumentu: 19.11.2018 20:56:42.