Pokladní kniha Pro

dokumentace k programu

Hledat

Nástroj Hledat je jednoduchý dialog pro zadání kritérií vyhledávání.

 

Kde hledat - je rozbalovací seznam s položkami, které odpovídají názvům sloupců v tabulce na hlavním formuláři (odpovídají polí databáze). Výběrem položky se určí, který sloupeček bude prohledáván.

Co hledat - do tohoto textového pole se vkládá část nebo celý výraz, který bude pro vyhledávání použit.

Pouze celé výrazy - zatržením této volby se upřesní porovnávací metoda vlastního vyhledávání. Pokud je volby vybraná, uvažují se pouze záznamy, které přesně (tedy i počtem znaků) odpovídají zadanému výrazu.

Tlačítko Od začátku - spustí vyhledávání, ale předtím dojde k přesunu na první záznam databáze. Tím dojde k vyhledávání od samého začátku.

Tlačítko Hledat - spustí vyhledávání od aktuální pozice (od aktuálně vybraného záznamu). Současně se předají do hlavního formuláře zvolené parametry vyhledávání a pro funkci Hledat další dostupné v hlavní nabídce. Tato funkce se aktivuje i tlačítkem v nástrojovém panelu nebo horkou klávesou F3.

Tlačítko Zpět - nastaví záznam, který byl aktivní před zahájením hledání.

Tlačítko Storno - uzavře tento dialog.

 

Poznámka: Pokud máte pro sloupec Datum nastaven formát měsíce v slovním tvaru (v Nastavení prostředí je to položka v seznamu Formát data na formulářích a v tisku dokladu "d. mmmm yyyy"), musí se pro vyhledávání do kolonky Co hledat zadávat měsíc v číselném tvaru.

 

Poslední změna dokumentu: 28.08.2017 21:36:27.