Pokladní kniha Pro

dokumentace k programu

Přechod na verzi 1.5

Export - import

Verze Pokladní knohy Pro 1.5 přinesla v souvislosti s GDPR zabezpečení databáze před otevřením v jiném nástroji např. MS Office Access. Toto opatření bohužel způsobilo, že záznamy pořízené v programu nižší verze než 1.5 již nejsou v nové verzi přístupné. Pokud není možné problém obejít založením nového odbobí, nezbývá než původní záznamy exportovat do externího souboru a ty následně z něho importovat do nové verze programu. Vyzkoušený postup:

Pozor. Pokud importujete data vytvořená v jiném programu, musíte zajistit, aby se v kolonce nevyskytovaly duplicity, protože se označení dokladu nesmí vyskytovat vícekrát (číslování musí být jedinečné).

Uvedeným postupem je možné importovat i záznamy z jiných podkladů, např. Excelu nebo jiné SW pokladny. Podmínkou je striktní dodržení struktury XML souboru. Ta je patrná z obrázku níže, případně ze souboru vytvořeného exportem. Datum musí být ve tvaru "d.m.rrrr", částky bez oddělovačů tisíců a čárkou pro odělení případných desettinných míst. Dále je třeba dát pozor - v kolonce CisloDokladu nesmí být duplicita (každý zde uvedený výraz musí být jedinečný).

 

 

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2018 11:27:59.