Pokladní kniha Pro

dokumentace k programu

Nastavení prostředí

Formulář slouží k uložení údajů o uživateli a k nastavení chování programu.

Panel Údaje uživatele

Název subjektu - uvede se název právního subjektu (společnosti, nadace, živnosti...). Údaj se přenáší do tištěných výstupů.

Jméno správce rozpočtu a Jméno příkazce operace jsou nepovinné údaje, zatím se využívají pouze v jedné variantě Příjmového/výdajového dokladu.

Jméno pokladníka - uvede se celé jméno odpovědné osoby pověřené vedením pokladní knihy (obvykle spojené s finančními operacemi v hotovosti a obsluhou pokladny). Údaj se rovněž přenáší do tištěných výstupů.

Kolonky Ulice, PSČ, Město, , DIČ, Telefon a Email rovněž nejsou povinné, ale protože jsou přenášeny do sestav je vhodné je vyplnit. V případě používání programu i pro tisk Výdajového/příjmového pokladního dokladu je jejich vyplnění dokonce nezbytné.

 

Panel Číslování

V rámečku Číslo dokladu jsou komponenty pro definování metody vkládání čísel dokladu. Číslo je jednoznačné označení dokladu v rozsahu max. 10 znaků, v rámci databáze jedinečné. Základní volba Režim vkládání čísla dokladu - je-li vybraná volba Manuálně je přiřazování čísel k dokladům zcela v režii uživatele. Ostatní komponenty rámečku se skryjí, neboť pro tuto volbu nemají význam.

Poznámka: Při pokusu o uložení dokladu s duplikátním číslem je ohlášena chyba a uživatel je vyzván k opravě čísla.

Volba Automaticky aktivuje funkci, která při založení nového záznamu přiřadí dokladu číslo. Tvar tohoto čísla je možné definovat v přidružených komponentách. Je možné zvolit jednu nebo dvě číselné řady a tvar prefixů. Výraz prefix musí mít délku 3 znaky. Volba Oddělené číslování samostatně pro příjem i výdaj vynutí průběžné číslování nezávisle v každé číselné řadě.

Při automatickém režimu se číslo pro nový záznam zjišťuje tak, že se vytvoří řada čísel bez prefixu, vybere se nejvyšší hodnota a ta se povýší o jednu. Pro oddělené číslování se uvažují čísla vždy jen za příjem či výdaj.

U vytvořeného záznamu je možné číslo změnit - na formuláři Oprava záznamu kliknutím na číslo dokladu. Lze tak číslovaní pro další zakládané záznamy ovlivnit (posunout výše).

 

Panel Ostatní

Volba Výchozí datum pro nový záznam - podle zvolené možnosti se nastavuje metodika přednastaveného data na formuláři Nový záznam.

Seznam Formát datu na formulářích a v tisku dokladu obsahuje možné formátování pro datum na Hlavním formuláři a na formuláři Nový záznam / Oprava záznamu. Vybraný formát se přenáší i pomocí proměnné Datum do sestavy Tisk dokladu. V ostatních sestavám se zde zadaný formát datu neprojeví, v těchto sestavách je formátování definované předlohou tisku (soubory *.fr3 v adresáři Ses).

Přehled předdefinovaných tvarů datu

Kolonka Jednotka měny - zde se uvede zkratka měny.

Volba Pamatovat pozici a velikost hlavního formuláře a šířky sloupců tabulky, pokud není tato volba vybraná, velikost formulářů a jejich pozice je určena výchozím nastavením přičemž jsou uvažovány i nejmenší rozlišení zobrazovačů (10" netbooky a průmyslové dotykové displaye). Pro stolní monitory typicky s vysokým rozlišením je vhodné tuto volbu zatrhnout a pozici a rozměry formulářů upravit podle dostupné plochy. Nastavení se uloží a bude obnoveno při dalších startech programu.

Volba Po startu přejít na poslední záznam pokud je tato volba vybraná, je hned po stratu programu zaměřen poslední vložený záznam. V opačném případě první záznam tabulky.

Volba Používat externí číselník plátců / příjemců umožní doplnit rozbalovací seznamy, které se naplňují z příslušných DB polí databáze o nezávislý číselník. více zde

 

Panel Tisk

Volby Typ dokladu a Rozvržení dokladů na stránce A4 mají vliv na to, jak bude vypadat vytištěný doklad příjmu či výdaje. Do verze 1.5 byly volby na dialogu, který se vyvolával vždy před tiskem dokladu. To se ukázalo nepraktické, v praxi není obvykle zapotřebí během období vzhled dokladů měnit.

 

Poslední změna dokumentu: 19.11.2018 21:21:02.