Pokladní kniha Pro

dokumentace k programu

Přehled filtrovaných záznamů

Formulář umožňuje filtrovat záznamy pokladní knihy. Účelem tohoto nástroje je vyhodnocovat příjmy nebo výdaje podle společných kritérií a s touto množinou dále pracovat.

Nástroj umožňuje aplikovat dva typy filtrů - Filtr podle data a Filtr podle výrazu. Oba filtry je možné kombinovat, tj. použít oba současně, nebo použít pouze jeden. Zátržítka Požít filtr slouží k aktivování filtrů.

Filtr podle data vybere záznamy podle podle data, která spadají do období definované komponentami Počáteční datum a Koncové datum. Tlačítko při pravém okraji vyvolá nabídku pro rychlé zadání měsíčního období.

Filtr podle výrazu vybere záznamy, ve kterých je nalezen výraz vložený v poli Výraz. Toto kritérium se uplatní na sloupeček vybraný v seznamu Název pole.

Tlačítko Filtr spustí proceduru filtrování podle zadaných kritérií.

Tlačítko Zrušit filtr obnoví tabulku do výchozího stavu a obnoví funkčnost tlačítka Filtr.

Tlačítko Export vyvolá dialog pro uložení množiny záznamů do formátů:

Tlačítko Tisk Ctrl+P vyvolá tiskový modul pro vytištění základní sestavy. Do sestavy je přeneseny zadané hodnoty datumu a výrazu, pokud jsou zadány. Tím je množina záznamů na výtisku specifikována.

Tlačítko Výpis sumáře vypíše do textového pole statistiku. Údaje z textového pole je možné vybrat a zkopírovat do schránky Windows.

 

Poslední změna dokumentu: 28.08.2017 21:43:39.